Semináře 2017

Omlouvám se zájemcům o semináře, ale v letošním roce se konat nebudou. Po období setrvalé péče o rodiče potřebuji prostor na to, abych se vrátila sama k sobě :)). Děkuji za pochopení.

 

Semináře 2016

Cesta k sobě aneb Žít to svoje

V naší době často žijeme tím, co je mimo nás. Ztrácíme kontakt se sebou, ztrácíme sami
sebe, cítíme se ztraceni. Nečekejme na změnu zvenčí. Na cestu k sobě nepotřebujeme víc,
než odvahu udělat první krok.

 

Zdravá sebeláska aneb Jak se mít rád

Kdo má rád sám sebe, toho mají rádi i druzí. Cítí se s nimi dobře. Mít se rád není sobectví.
Každý potřebujeme a zasloužíme si lásku a přijetí. Milujme se tak, jak bychom si přáli,
aby nás milovali lidé kolem nás.

 

Je to opravdu tak? aneb Naše životní vzorce a modely

Dostáváme se opakovaně do podobných situací či pocitů. Poznejme své vnitřní
vzorce a převzaté modely, které nám ovlivňují život i pohled na svět,
a které jsou zdrojem našich strachů a nepohody.

 

Muž a Žena aneb Jak využívat svoji ženskou a mužskou energii

Role muže a ženy se v naší civilizaci posouvají a stávají nečitelnými. Přestáváme jim
rozumět a to vede ke konfliktům. Můžeme se naučit ve vztahu i v životě opět
využívat tyto zdroje naší přirozené síly.

 

Kdo jsem?  aneb Jak mít moc nad vlastním životem

Náš život je zrcadlem, ve kterém se odrážejí naše vlastní postoje. Přináší nám jen to,
co si sami pro sebe dovolíme. A i když některé situace nemůžeme ovlivnit,
můžeme vždy rozhodnout o tom, jak se k nim postavíme.

Přihlášení na seminář

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: