D A N I E L A   S T R A T I L O V Á

Původním vzděláním jsem pedagog, mám za sebou mnoholetou zajímavou práci s dětmi a mládeží.

Pět let jsem byla lektorkou seminářů z oblasti PR a mezilidských vztahů.

Individuálnímu poradenství v oblasti osobního rozvoje se věnuji od roku 2008,

psychoterapii od roku 2010.

PT vzdělání:

• Pražská psychoterapeutická fakulta 2000 – 2004

• Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze 2005 – 2010

• Kurz krizové intervence 2005 – 2006

• Vedení psychoterapeutických skupin v PL Bohnice 2009

Výcvik v traumaterapii 2016

• Průběžné vzdělávání, semináře a supervize

 

Terapii mohu vést i ve španělském jazyce.